Podcast 121- Moonlight EXpresso և ռուսերեն

Հզոր մեծ շշեր: Ինչի մասին է պարզ կոկտեյլները: Եթե ​​քեզ դուր չգա, Գրեգը կխմի: Համտեսում ենք Moonlight EXpresso Coffee Liqueur-ը։ «Նա նման է մեր Ջուլիա երեխային»: Մենք պատրաստում ենք Ռուսական կոկտեյլ. Նախաճաշ, ճաշ և ընթրիք կոկտեյլներ մեր դահուկային օթյակում:


Ներբեռնեք Սերիա 121.

see secret product in Box below

Disclaimer
‘The accuracy or reliability of any information/material/calculation contained in this article is not guaranteed. This information has been brought to you by collecting from various mediums / astrologers / almanacs / discourses / beliefs / scriptures. Our purpose is only to deliver information, its users should take it as mere information. In addition, any use thereof shall be the responsibility of the user himself.’

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »